fbpx
Xem Giá
Nhập thông tin
Xác nhận

 • 4 Chỗ

  4 Chỗ

  4 Chỗ
  Giá chưa bao gồm phí cầu đường
 • 1. Thông tin cá nhân

  2. Thanh toán

  Phương thức

  3. Tóm tắt hành trình

  Điểm đón
  Điểm trả
  Thời gian
  Hình thức
  Số người đi
  Hãng xe
  Xe hợp đồng
  Loại xe
  VAT
  +0%
  Giảm giá
  -0%
  Thành tiền

  Bấm "Xác Nhận" cũng có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách vận chuyển của Ontaxi

Ontaxi.vn